RealSim

Spelen fokuserar på din förmåga att följa order och viljan att ge allt för uppdraget. Samarbete inom gruppen och mellan grupper är av högsta betydelse för att lyckas med de tilldelade uppdragen.

Pandionspel är oftast inte ett typiskt enfrontsspel utan består av att flera olika grupper som har specifika uppgifter de skall genomföra. Ett par dagar innan spelet får varje grupp mail med bakgrundsinfo, ordrar, startpunkt och starttid. Det är sedan upp till gruppen att se till att vara på rätt plats i rätt tid och att ha med sig rätt utrustning för vad den angivna uppgiften kräver. När spelet väl startat är det för sent att ordna med packning, fundera över ordrar eller att gnälla över väder, mat- eller vätskebrist.

Inga armbindlar används för att markera lagtillhörighet. Stöter ni ihop med andra personer under spel, måste ni själva avgöra om de är fienden eller ej utifrån deras uniform, eller kanske andra saker såsom den andra gruppens reaktion, egna slutsater från bakgrundshistorien, etc. Det finns inga regler eller begränsningar när det gäller allianser eller annat vad gäller gruppers samarbete.

När ni studerar en grupp på avstånd och bedömmer dess stridsstyrka, är det avgörande att vapenstyrkan* inte är dold utan man ska i förväg kunna bedömma vilken eldkraft en grupp har. Ser man t.ex. att de har mp5:or så vet man att de omöjligt kan ha samma eldkraft som din grupp som har ak4:or och en ksp58. Därför använder vi oss av uppställda regler för de olika vapenklasserna.

Mitt vilja med Pandionspelen är att alla deltagare ska ha möjligheten att få med sig rejält annorlunda och häftigare upplevelser än vad de skulle få av ett vanligt söndagsspel och ibland även av ett vanligt storspel.

* Vi använder oss av airsoftvapen, licensfria effektbegränsade vapen. Med dessa uppnår vi stridsavstånd på cirka 50 meter vilket är dugligt för spel i en typisk svensk skogsmiljö.

Kommentarerna är avstängda, men trackbacks och pingbacks är på.