Säkerhetsregler

Säkerheten på Pandionspel bygger på att man följer tre regelverk:
– Svensk lagstiftning
– Säkerhetsreglerna på denna sida
– Varje spels specifika spelregler

Alla deltagare ska vara fyllda minst 18 år.

Alla deltagare ska bära ögonskydd hela speltiden.

Civila
Civila människor, dvs sådanna som inte är deltagare i spelet, kan förekomma på spelområdet och det är varje deltagares skyldighet att säkerställa att personen man tänker skjuta på eller interagera med är deltagare på spelet.

Avspärrade områden
Rödmarkerade områden på karta får ej beträdas. Områden markerade med avspärrningsband får ej beträdas.

Minering/försåtsminering
Ska godkännas av arrangör. Ska bestå av svagare knalleffekt. (Hörselskydd ska ej behövas.) Ska monteras under knähöjd. Får ej använda kulor.

Försvarsladdning
Ska godkännas av arrangör. Som minering ovan, dock med tilllägget att kulor får användas. Måste avfyras med fjärrkontroll.

Larmminor
Ska godkännas av arrangör. Ska avge en tjutande ljudsignal.

Bilar
Ska godkännas av arrangör. Alla ingamefordon ska markeras med hängande flagga av minsta storlek 30*50cm i gul färg. Fordon får ej framföras snabbare än 20km/h på ALLA vägar inom spelområdet.

Båtar
Ska godkännas av arrangör.

Helikoptrar
Ska godkännas av arrangör. Får ej beskjutas. Får skjutas ifrån. Får ej närmas eller lämnas förrens pilot eller arrangör givit klartecken. Får endast närmas eller lämnas framifrån.

Flygplan
Ska godkännas av arrangör. Får ej beskjutas. Får skjutas ifrån. Får ej närmas eller lämnas förrens pilot eller arrangör givit klartecken. Får endast närmas eller lämnas från sidorna.

Hundar
Ska godkännas av arrangör. Får ej träffmarkeras (skjutas, handgranat, el. dyl.) Får ej luras (dvs ingen mat, dryck eller doft får användas mot hund) En hund stoppas genom att hundföraren skjuts med ett enkelskott! (eller muntligt)

Pansarfordon/stridsvagn
Ska godkännas av arrangör. Måste köras uppluckat. Får endast framföras på områden bestämda av arrangör.

Pyroteknik
Får endast hanteras av de som tilldelats detta

Kommentarerna är avstängda, men trackbacks och pingbacks är på.